NRC - Logviewer

Overzicht van alle binnengekomen notificaties

Id Bron Kanaal Abonnees Bericht
1.003.005 ... zaken 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:28.062Z',
 'actie': 'create',
 'hoofdObject': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/ed18f192-d219-44e9-a9b4-e62d2a818d27',
 'kanaal': 'zaken',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar',
        'zaaktype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/75295780-f5fa-4859-8075-9836016772f4'},
 'resource': 'status',
 'resourceUrl': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/statussen/541243db-abf9-4afa-9739-1701a762dfbf'}
1.003.004 ... zaken 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:26.804Z',
 'actie': 'create',
 'hoofdObject': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/ed18f192-d219-44e9-a9b4-e62d2a818d27',
 'kanaal': 'zaken',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar',
        'zaaktype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/75295780-f5fa-4859-8075-9836016772f4'},
 'resource': 'resultaat',
 'resourceUrl': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/resultaten/04b589e6-44a1-4f17-b0f7-500e1d943026'}
1.003.003 ... zaken 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:25.516Z',
 'actie': 'create',
 'hoofdObject': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/ac8e5ad3-8acb-401f-81fd-3a39d5ef3ec4',
 'kanaal': 'zaken',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar',
        'zaaktype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/f9177a2c-0de4-4277-baa5-1d23f2a412bc'},
 'resource': 'zaak',
 'resourceUrl': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/ac8e5ad3-8acb-401f-81fd-3a39d5ef3ec4'}
1.003.002 ... zaken 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:24.095Z',
 'actie': 'create',
 'hoofdObject': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/ed18f192-d219-44e9-a9b4-e62d2a818d27',
 'kanaal': 'zaken',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar',
        'zaaktype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/75295780-f5fa-4859-8075-9836016772f4'},
 'resource': 'zaak',
 'resourceUrl': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/ed18f192-d219-44e9-a9b4-e62d2a818d27'}
1.003.001 ... documenten 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:22.336Z',
 'actie': 'partial_update',
 'hoofdObject': 'https://documenten-api.vng.cloud/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3e5837d3-0eea-42ed-88d7-8b372d1dd049',
 'kanaal': 'documenten',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'informatieobjecttype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/9df8695c-b52a-417a-8fd8-91e8ee944711',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar'},
 'resource': 'enkelvoudiginformatieobject',
 'resourceUrl': 'https://documenten-api.vng.cloud/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3e5837d3-0eea-42ed-88d7-8b372d1dd049'}
1.003.000 ... zaken 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:21.695Z',
 'actie': 'destroy',
 'hoofdObject': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/3b9a8b0f-1993-468f-8038-36b4f0277065',
 'kanaal': 'zaken',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar',
        'zaaktype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/75295780-f5fa-4859-8075-9836016772f4'},
 'resource': 'zaak',
 'resourceUrl': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/3b9a8b0f-1993-468f-8038-36b4f0277065'}
1.002.999 ... zaken 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:20.168Z',
 'actie': 'update',
 'hoofdObject': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/3b9a8b0f-1993-468f-8038-36b4f0277065',
 'kanaal': 'zaken',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar',
        'zaaktype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/75295780-f5fa-4859-8075-9836016772f4'},
 'resource': 'zaak',
 'resourceUrl': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/3b9a8b0f-1993-468f-8038-36b4f0277065'}
1.002.998 ... documenten 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:14.440Z',
 'actie': 'partial_update',
 'hoofdObject': 'https://documenten-api.vng.cloud/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3e5837d3-0eea-42ed-88d7-8b372d1dd049',
 'kanaal': 'documenten',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'informatieobjecttype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/9df8695c-b52a-417a-8fd8-91e8ee944711',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar'},
 'resource': 'enkelvoudiginformatieobject',
 'resourceUrl': 'https://documenten-api.vng.cloud/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3e5837d3-0eea-42ed-88d7-8b372d1dd049'}
1.002.997 ... zaken 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:10.692Z',
 'actie': 'create',
 'hoofdObject': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/3b9a8b0f-1993-468f-8038-36b4f0277065',
 'kanaal': 'zaken',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar',
        'zaaktype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/75295780-f5fa-4859-8075-9836016772f4'},
 'resource': 'zaakinformatieobject',
 'resourceUrl': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaakinformatieobjecten/50df4cfc-513c-40d8-b3ed-e90995c871ea'}
1.002.996 ... zaken 1

{'aanmaakdatum': '2022-12-09T23:26:07.602Z',
 'actie': 'create',
 'hoofdObject': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/3b9a8b0f-1993-468f-8038-36b4f0277065',
 'kanaal': 'zaken',
 'kenmerken': {'bronorganisatie': '000000000',
        'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar',
        'zaaktype': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/75295780-f5fa-4859-8075-9836016772f4'},
 'resource': 'zaak',
 'resourceUrl': 'https://zaken-api.vng.cloud/api/v1/zaken/3b9a8b0f-1993-468f-8038-36b4f0277065'}